GMO-1212501
GMO-1212501
GMO-1212501
GMO-1212501

GMO-1212501

2017-08-28 13:15:00  

产品明细:1. 产品名: 15W 开价式电源2. 输入: 100-240V, 50-60Hz3. 输出: 12V1.25A 4. AC 电源线: 欧规、美规、英规、澳规等, 1m-1.5m 长5. DC 接头: 无6. DC 直流线: 无7. 尺寸: 63.5*45.7*24mm8. 适用产品: LED 电源电脑机箱内置电源智能家居内置电源机器人内置电源

产品明细:

1. 产品名: 15W 开架式电源
2. 输入: 100-240V, 50-60Hz
3. 输出: 12V1.25A 
4. DC 接头: 无
5. DC 直流线: 无

6. 尺寸: 63.5*45.7*24mm
7. 适用产品: 

LED 电源

电脑机箱内置电源

智能家居内置电源

机器人内置电源


微信号: sohoopc

广东省东莞市东坑镇正崴5路5号新迅扬工业园

在线留言